Individuaalsupervisiooni seansi pikkus on 60 minutit

Grupisupervisiooni pikkus lepitakse kokku eraldi.

Supervisioonis kehtib konfidentsiaalsuskokkulepe ja me lähtume Euroopa Gestaltteraapia Assotsiatsiooni eetikakoodeksist.

Supervisiooni on mõttekas võtta selleks, et paremini töötada oma klientidega ning olla teadlik võimalikust ülekandest ja vastuülekandest. Klienditöös tekkivate probleemide taga võivad sageli olla isiklikud lahendamata teemad, millega saab supervisioonis tegelda. Teadlikkuse suurendamine on muutuste eelduseks.

Supervisioon on hea viis õppimiseks ja inspiratsiooni saamiseks. Muutused on püsivad ja laienevad olukordadele ja suhetele väljaspool töösituatsioone.

Supervisiooni eesmärgiks on:

  • isiklike ressursside taastamine
  • motivatsiooni suurendamine
  • püsivate muutuste elluviimine tööprotsessis
  • lahenduste leidmine tekkinud olukordadele
  • selgem ja ehedam kontakt iseenda, klientide ja kolleegidega.

Kontakt:

Katrin Rosental, tel: 505 4662