Katrin RosentalKatrin Rosental

Gestaltteraapia Arenduskeskuse juhataja.

Katrin Rosental on Euroopa Gestaltteraapia Assotsiatsiooni poolt akrediteeritud kliiniline gestalt-psühhoterapeut ja psühhiaater (MD, Tartu Ülikool).

Omab psühhiaatritöö kogemust Tartu Ülikooli Psühhiaatriakliinikus. Töötanud õppejõu ja teadurina Tartu Ülikooli psühhiaatria õppetoolis ja õpetanud sotsiaaltöö õppetoolis üksikkliendi nõustamist. Töötanud kriisinõustajana Estonial hukkunute lähedastega. Lisakoolitusi läbinud teemadel: psühhodraama, Balint- grupid (arst-patsiendi suhete analüüs psühhoanalüütilisel meetodil), bioenergeetika ja kehatöö.

Töötab individuaalterapeudina, viib läbi gestaltteraapia gruppe ja terapeudiväljaõppe eeltreeningut.
Korraldab Eestis gestalt-psühhoterapeutide väljaõpet ja töötab õppejõu, superviisori ja eksaminaatorina GIS Internationalis (Gestalt Institute of Scandinavia).
Superviseerib sotsiaalsfääri spetsialiste.

Diplomitöö (GIS International) kaitstud teemal “Some Aspects of Lonelyness” (Eksistentsiaalsest ja neurootilisest üksindusest ja koosolemisest). Terapeudina huvitab eksistentsialism, bioenergeetiline kehatöö, mõtlemise-tunnete-keha ühtsus, inimeste vaheliste suhete kvaliteet.

Kontakt tel: 505 4662, e-mail: katrin@gestalt.ee